Katie DeGroot

Protea - 2014

Protea

30" x 22" intaglio - 2014

View Detail